Bài viết sau chia sẻ những kiến thức cơ bản về một bột trống cổ điển, mà chúng ta lại quen nói chuyện nhau về bộ trống cơ Tiếng trống được truyền trong không khí đến tai. Chỉ cần gõ một cái, tiếng trống sẽ vang rất to mà không cần bộ khuếch đại. Hai cái trống khác nhau thì âm thanh của chúng cũng khác nhau, không có cái nào giống cái nào.Có nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là do: + Chất liệu: Các loại khung từ gỗ, nhựa, kim loại, màng plastic, da sống.. vân vân.. + Chất lượng của mỗi loại nguyên liệu làm trống… + Kích

close

Bài viết sau chia sẻ những kiến thức cơ bản về một bột trống cổ điển, mà chúng ta lại quen nói chuyện nhau về bộ trống cơ Tiếng trống được truyền trong không khí đến tai. Chỉ cần gõ một cái, tiếng trống sẽ vang rất to mà không cần bộ khuếch đại. Hai cái trống khác nhau thì âm thanh của chúng cũng khác nhau, không có cái nào giống cái nào.Có nhiều yếu tố nhưng chủ yếu là do: + Chất liệu: Các loại khung từ gỗ, nhựa, kim loại, màng plastic, da sống.. vân vân.. + Chất lượng của mỗi loại nguyên liệu làm trống… + Kích

Read more

Posted in Học trống