Đối các bạn học đàn guitar đệm hát cơ bản thì ngoài các vấn đề về hợp âm căn bản thì để đệm được một bài hát việc xác định được nhịp và phách là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu bạn đã thành thạo về các hợp âm tuy nhiên nhịp và phách của bạn vẫn xác định kém thì cái này chỉ có bạn đệm cho bạn hát được thôi còn nếu bạn đệm cho người khác hát thì thật tình là khó Nhịp là gì? Khi các bạn nghe một bản nhạc hay một bài hát nào đó, ta thường thấy bài hát đó vang

close

Đối các bạn học đàn guitar đệm hát cơ bản thì ngoài các vấn đề về hợp âm căn bản thì để đệm được một bài hát việc xác định được nhịp và phách là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu bạn đã thành thạo về các hợp âm tuy nhiên nhịp và phách của bạn vẫn xác định kém thì cái này chỉ có bạn đệm cho bạn hát được thôi còn nếu bạn đệm cho người khác hát thì thật tình là khó Nhịp là gì? Khi các bạn nghe một bản nhạc hay một bài hát nào đó, ta thường thấy bài hát đó vang

Read more

Posted in Học đàn guitar