Khi nhắc đến sinh viên, ta có thể liên tưởng ngay tới sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ; có thể nhớ ngay tới màu áo xanh tình nguyện; và đặc biệt là nhớ tới hình ảnh cây đàn guitar. Việc học guitar đệm hát dường như đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ đặc biệt là sinh viên các trường đại học.  Thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh một nhóm sinh viên ngồi quay quần cùng đàn hát guitar. Những thập niên trước, việc học guitar đã khá phổ biến nhưng chưa chưa chuyên nghiệp và tạo thành trào lưu lớn như hiện nay. Hầu

close

Khi nhắc đến sinh viên, ta có thể liên tưởng ngay tới sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ; có thể nhớ ngay tới màu áo xanh tình nguyện; và đặc biệt là nhớ tới hình ảnh cây đàn guitar. Việc học guitar đệm hát dường như đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ đặc biệt là sinh viên các trường đại học.  Thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh một nhóm sinh viên ngồi quay quần cùng đàn hát guitar. Những thập niên trước, việc học guitar đã khá phổ biến nhưng chưa chưa chuyên nghiệp và tạo thành trào lưu lớn như hiện nay. Hầu

Read more

Posted in Học đàn guitar