CÓ HAI “KẺ THÙ” CHÍNH CỦA ĐÀN PIANO LÀ NƯỚC VÀ CHUỘT: * KHÔNG ĐỂ LỌ HOA CÓ NƯỚC TRÊN NÓC ĐÀN Nước chảy vào búa đàn sẽ làm búa trương lên, không sử dụng được nữa. Linh kiện đúng 100% để thay thế tương đối khó và nếu có thì cũng của Trung Quốc hoặc của những loại đàn không đúng chủng loại hoàn toàn và như vậy, đàn sẽ mất đi một phần giá trị.   CHUỘT NHẮT CÓ THỂ CHUI VÀO ĐÀN QUA 3 LỖ Ở DƯỚI BÀN ĐẠP (PEDAL) (đối với đàn Nhật, hầu như, đây là 3 lỗ duy nhất,chuột nhắt có thể chui vào đàn)

close

CÓ HAI “KẺ THÙ” CHÍNH CỦA ĐÀN PIANO LÀ NƯỚC VÀ CHUỘT: * KHÔNG ĐỂ LỌ HOA CÓ NƯỚC TRÊN NÓC ĐÀN Nước chảy vào búa đàn sẽ làm búa trương lên, không sử dụng được nữa. Linh kiện đúng 100% để thay thế tương đối khó và nếu có thì cũng của Trung Quốc hoặc của những loại đàn không đúng chủng loại hoàn toàn và như vậy, đàn sẽ mất đi một phần giá trị.   CHUỘT NHẮT CÓ THỂ CHUI VÀO ĐÀN QUA 3 LỖ Ở DƯỚI BÀN ĐẠP (PEDAL) (đối với đàn Nhật, hầu như, đây là 3 lỗ duy nhất,chuột nhắt có thể chui vào đàn)

Read more

Posted in Học đàn piano