Mất bao lâu để học đàn piano thành công?

Mất bao lâu để học đàn piano thành công?

Mất bao lâu để học đàn piano thành công?