Lý thuyết môn Drum

Ở chuyên mục này tôi xin chỉ trình bày phần chủ yếu dành cho môn Drum. Giúp các bạn dễ hiểu và dễ luyện tập. Tuy nhiên các bạn nên tìm đọc và nghiên cứu nhiều hơn quyển lý thuyết âm nhạc cơ bản. Vì không có gì là thừa, bỏ qua bất cứ bước nào sau này sẽ lại phải tìm hiểu lại bước đó.

Nói đên bộ môn drum, cái chúng ta phải quan tâm kỹ đó là Nhịp, tiết tấu, sắc thái. Để hiểu thật rõ các loại nhịp, các bạn cần nghiên cứu song song dựa trên những bản nhạc thực tế và đối chiếu lại với sách lý thuyết. Tiết tấu là phần rất quan trọng, bởi nếu ko chú trọng tập luyện kỹ về tiết tấu thì phần nhịp độ khi chơi sẽ bị ảnh hưởng. Và tất nhiên nó ảnh hưởng tới cả band nhạc mà mình tham gia cùng.

Quá trình chơi các bạn có nhiều cách tiếp cận. Nghe từ CD để chơi theo “Cover”, nhìn phân phổ, tổng phổ, văn bản nhạc viết phối band (Sheet band). Để đọc được văn bản nhạc, bạn cần phải tìm hiểu kỹ về giá trị trường độ các nốt nhạc, dấu lặng, khóa và các dấu khác nữa. Nghe và chơi lại cũng có rất nhiều cái liên quan tới lý thuyết, chẳng hạn bạn muốn cover lại một câu Fill Báo. Bạn cũng cần phải nắm rõ xem nó thuộc nhóm tiết tấu gì? bao nhiêu ô nhịp, bao nhiêu phách. Nếu bạn tập trống với mục đích giải trí, vui chơi thì bạn có thể bỏ qua bước lý thuyết, chỉ cần chịu khó nghe và nhìn là cũng có thể thỏa mãn đam mê!

Nguồn Internet.