Làm Thử Một Intro Của Style Yamaha

Lý thuyết của style creator còn rất nhiều, nhất là phần Edit (control, sysex,…), chúng ta sẽ từ từ khám phá sa., Bây giờ, chúng ta thử làm một intro cho một bài hát nào đó.

Có trường hợp, nhà trường mời bạn đem cây organ đàn cho các em học sinh ca. Bạn không làm sao nhớ hết tất cả các bài hát, cho dù bạn đã tập dợt trước đó. Nhưng nếu bạn đàn được Intro thì các em học sinh sẽ ca ngon lành. Đàn được Intro cũng tức là đã đàn đúng hợp âm mà các em đã hát thử trước đó. Làm Intro cấp tốc kiểu nầy cũng chỉ tốn năm ba phút. Làm xong , save lại. Nếu các em học sinh đem đĩa VCD lại cho bạn nghe Intro thì bạn ráng nhớ mà đàn theo cho giống. Còn không có đĩa thì bạn nghe ca và sẽ đàn một đoạn đầu, hoặc đoạn chót để làm Intro.

Trước hết, chúng ta xác định người ca ton gì? Có bao nhiêu khuông (bar, measure) trong Intro? Và chọn điệu gì (style) cho hợp? Giả sử, ton Am, 8 khuông, điệu Chacha.

Các bước thực hiện:

— Chọn một điệu Chacha nào đó.

— Vào DIGITAL —> STYLE CREATOR —> BASIC.

— Có một chữ Rec ở ô Rhythm2 (đó là mặc định), tạm thời ấn bỏ chữ Rec nầy, vì ta chưa sẵn sàng thu.

— Ấn phím  Intro trên cây organ, màn hình sẽ hiện ra các ô cho ta chọn Intro A, B, C, D. Ta chọn Intro A, rồi OK. Nếu đã có Intro A rồi thì ta sẽ Delete một channel PHRASE 2, để thu Intro vào đó. Giả sừ là chưa có Intro nào trong style Chacha.

— Sau đó chỉnh chọn số khuông (pattern length) là 8. Nhấn nút Execute (nút thi hành lệnh).

— Nên nhớ, khi ta làm Intro thì 8 channel (Rhythm, Bass, Chord,…) chưa có gì hết! Mặc dù là ta đang chọn điệu ChaCha.

— Ấn đè luôn nút REC và nút RHYTHM 1 (8 nút “bên dưới” màn hình) cho hiện ra chữ REC.

— Chuyển TAB (tức Next, Back) cho qua trang ASSEMBLY.

— Copy Rhythm 1 của cũng điệu ChaCha đó. Xem lại bài trước. Đại khái ấn 2 lần nút A (Rhythm 1), chọn Rhythm 1 của Main A style Chacha đó, rồi Exit. Tiếp theo, ấn REC CH, rối ấn REC CH đè luôn + ấn Rhymth 2, rồi qua Assembly, v.v…

— Vì làm cho mau nên chúng ta chỉ copy Rhymth1, 2, bass, và một Chord thôi (Main A).

— Tuy ở Main A, phần trống, bass, chord chỉ có một khuông, nhưng khi copy/paste vào Intro 8 khuông thì nó vẫn đánh đủ 8 khuông.

— Đến đây ta có thể ấn nút Start/Stop trên cây organ mà nghe lại thử. Nhớ là đừng đàn nhé, bởi vì chữ REC còn hiện ra ở channel nào đó, nếu ta đụng phím đàn thì nó sẽ thu. Cẩn thận hơn thì ta bỏ chữ REC (ấn nút bên dưới nó) để nghe kiểm lại.

— Tiếng bass và tiếng Chord sẽ là ton CM7, đó là mặc định. Bạn có muốn sửa nốt đàn thì cũng phải sửa theo ton C. Còn nếu tự ta đàn bass, đàn Chord và thu thì ta có thể thu theo ton Am hoặc bất kỳ ton nào. Thu xong vô đàn nó sẽ tự động chuyển qua ton mặc định của nó, và khi ta đàn ở bên ngoài thì đúng y chang ton của ta chọn.

— Vì là làm cho mau, không có thời gian, nên ta cứ để cho bass và Chord đi “direct” mà không chuyển qua ton gì cả. Kệ, nghe cũng được.

— Đến phần thu Intro. Ấn REC CH + PHR 2. Qua trang Parameter, chọn chữ A và chữ m, tức chọn ton Am.

— Ấn Start/Stop và bắt đầu đàn để thu. Nếu đàn trật thì Delete PHR 2 đó và REC thu lại. Tất nhiên khi thu Intro thì thằng bass và Chord đàn ton CM7, nghe rất khó chịu. Thây kệ nó, cứ đàn mà thu. Chỉ có khi nào ta tự thu bass, thu Chord, thu Intro thì nghe mới giống ton ta chọn. Còn Copy từ chỗ khác qua thì đàn mặc định là ton CM7.

— Tuy nhiên, khi thu Intro xong, ta Stop nhưng ta chưa save. Muốn nghe lại thì ta qua trang Parameter mà chọn Play Root, Play Chord là Am rồi ấn Start/Stop. Ta sẽ nghe Bass, Chord, Intro đều là ton Am!!! Lưu ý thu thì là Source Root, Source Chord, còn phát lại thì là Play Root, Play Chord. Hai cụm từ nầy khác nhau, nhiều bạn bị mắc mướu chỗ này. Sao mà nghe búa xua…

— Nếu đến đây bạn save thì bạn đã có một style Chacha cấp tốc để đàn cho các em học sinh ca.

— Nếu còn thời gian thì bạn có thể edit thêm. Ví dụ, thêm trống báo. Muốn làm cái nầy thì phải cho một channel RHYMTH đánh trống, chừa lại một RHYTHM để thu FILL. Bạn dồn hết phần trống vào một RHYTHM 1 hoặc 2. Nếu channel nào đơn giản chỉ có một bass đạp thì ta REC channel kia bằng cách gõ tiếng bass đạp mà thu trực tiếp. Sau đó delete channel nầy và REC, rồi copy (tức Assembly) phần Fill của Main nào đó thấy sung. Tất nhiên, khi copy xong sẽ nghe “báo” đủ 8 khuông, điếc lỗ tai.

Không sao, bạn chuyển qua trang  CHANNEL, vào chữ BAR CLEAR mà xóa mấy khuông không cần, chừa lại khuông báo trống, ví dụ khuông 4. Bạn Start/Stop nghe lại thử, đúng là đến khuông 4 sẽ có tiếng trống báo.

— Edit tiếng Bass. Giả sử từ khuông 1 đến khuông 4 là ton Am, qua đầu khuông 5 là ton Dm. Bạn ấn REC + Bass, rồi chuyển qua trang EDIT. Khuông 5 sẽ có dãy số là 005:1:0000, bắt đầu từ đó bạn sửa mấy nốt đó qua F, vì tiếng bass mặc định là ton C. Từ Am qua Dm thì tương đương từ C qua F. Ngặt một nỗi là, cây organ khuyến cáo không nên dùng nốt F (khi ra ngoài có thể sai ton). Thôi thây kệ, cứ thu tá lả.

— Edit Chord cũng y như vậy, tức REC + CHORD rồi qua trang EDIT, mò đến khuông 5 (005:1:0000) mà sửa mấy nốt của ton C qua ton F. Ton cũng là mặc định CM7. Chỉ khi nào chúng ta tự thu thì mới là ton Am của ta. Khi ta tự thu, thì ta qua trang PARAMETER mà chọn Source Root, Source CHord là Am, rồi Start/stop mà thu. Nói chung, thu Bass hay thu Chord cũng dễ, vì ta chỉ cần thu một khuông hoặc là thu thu tùm lum, rồi stop, nghe lại khuông nào đúng thì chừa lại, delete hết mấy khuông kia, sau đó Copy khuông đúng vào các khuông còn lại. Dễ như ăn cháo chay. Sau đó, REC+ Bass hoặc Chord, qua trang Edit mà sửa nốt để chuyển qua ton Dm v.v..Ví dụ, Đồ Đồ Mi Mi Là thì ta sửa lại là Fa Fa La La Re …

Nguồn Internet.