Đàn piano cuộn có tốt không?

Đàn piano cuộn có tốt không?

Đàn piano cuộn có tốt không?